Update #2 Corona Virus

NOC*NSF heeft zojuist medegedeeld dat zij een crisismanagement structuur hebben opgericht om snel adequaat beslissingen te kunnen nemen. Zij hebben het themadossierĀ www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sportĀ online waar de laatste actuele info staat. Op deze pagina’s is nu ook opgenomen dat alle maatregelen niet meer t/m 31 maart van kracht zijn, maar conform de termijn die het kabinet ook gebruikt…